top of page
VILLKOR

Vi vill med detta dokument tydligt ange och reglera villkoren för samarbetet mellan Fab Homes (vi) och kunden (du). Villkoren är framtagna för att säkerställa en så smidig och framgångsrik process som möjligt för både dig som kund och oss som leverantör. Let´s make your world fabulous!

1. Presentation av designförslag

Ditt personligt anpassade designförslag kommer att presenteras med olika typer av designboards som kan variera beroende på uppdragets omfattning och karaktär. Vanligtvis inkluderar det moodboards, produktkollage, möblerad planritning och 2D-ritning. Innehållet och omfattningen av designboards anpassas efter projektet. Ett första förslag levereras digitalt senast inom två veckor från erlagd första betalning. När moodboard är godkänt löper uppdraget på fram till presentation. En presentation (på plats eller digitalt) är inkluderat i offerten. Övriga möten tillkommer med löpande timpriskostnad. 

2. Ändringar i designförslag

I designförslaget har du möjlighet att ändra max två produkter utan att det medför extra kostnader. Att ta fram ett designförslag är som att lägga ett pussel - alla bitar måste passa ihopI. Fler ändringar än två kan påverka hela designen och medför därmed extra kostnader. I vissa fall presenteras två eller fler likvärdiga förslag på en produkt att välja mellan. Eventuella ändringar som görs utöver detta kommer att faktureras som tillägg till den ursprungliga offerten.

3. Designavgifter

Avgiften för designarbetet baseras på Fab Homes avgiftsstruktur och kan avtalas både med fast avgift och löpande timarvode. Alla aktiviteter som rör projektet, inklusive svar på kundens e-postmeddelanden och telefonsamtal, research, inköp av produkter, ritningar och ändringar i planer (utöver det som avtalats i punkten ovan) kommer att betraktas som designavgifter. Betalning för designavgifter kommer att faktureras i enlighet med detta avtal.

4. Omfattning av designoffert

Din offert bygger på det upplägg som framkommit under konsultation eller andra möten på plats eller digitalt och som beskrivs i offerten. Det är viktigt att notera att tjänsterna inte inkluderar arbete som utförs av entreprenörer, såsom VVS, elektriker, snickare, målare eller andra typer av hantverkare.

5. Offertens giltighet

Offerten är giltig i 30 dagar från det datum den skapades. För att bekräfta och acceptera offerten kan du antingen signera digitalt eller svara med "Offert OK" i vändande mejl. 

6. Tillägg

Utöver den angivna offerten, tillkommer kostnader för inköp, resor, frakt/transport och porto. Eventuella extra möten utöver vad som har offererats, projektledning av hantverkare, inköp av inredning och styling på plats kommer också att faktureras separat som tilläggstjänster.

7. Betalningsvillkor

När offerten för designarbetet är godkänd och signerad faktureras 50% av den totala offererade kostnaden. Återstående 50% faktureras vid leverans av det fullständiga designförslaget. Kostnader för att göra inköp och styling är inte inkluderat. Eventuella tilläggskostnader, såsom inköp, resor, frakt/transport och lagerhållning kommer att faktureras löpande. Betalning ska ske inom tio (10) dagar från fakturadatum. Vi uppskattar din tidiga betalning för att säkerställa en smidig process och fortsatt framsteg i projektet.

8. Inköp

Har du valt tjänsten "Vision till verklighet" köper du inte in någon inredning själv utan vi hanterar alla inköp För att säkerställa en smidig process sköter vi kontakten med leverantörer samt koordinerar inköp och leveranser så du slipper. För att täcka kostnader för den tid vi lägger ned på hantering av inköp gör vi ett påslag på 10% på RRP (rekommenderat ordinarie pris till kund) alternativt timdebitering beroende på vad som är mest fördelaktigt för kunden. Innan vi påbörjar några inköp behöver en överenskommen deposition göras. På så sätt kommer inredningen snabbare på plats och vi kan börja förvandlingen av ditt nya hem.

9. Återbetalningar och avbokningar

Det bör noteras att de flesta möbler och material som köps in för projektet inte är återbetalningsbara, särskilt specialbeställda varor. I händelse av att leverantörer inte accepterar återbetalningar eller att beställningar inte kan avbokas, kommer Fab Homes inte att återbetala kunden.

10. Hantverkare och konsulter

Vi ansvarar inte för arbete som utförs av hantverkare eller andra externa konsulter. Kunden behöver etablera separat avtal med dessa parter. Vi  kommer dock att övervaka och samordna arbetet för att säkerställa korrekt implementering av designidéer.

11. Försäkring

Kunden är ansvarig för att ha lämplig bostadsförsäkring så länge projektet pågår. Fab Homes innehar företagsförsäkring.

12. Kontakt

Vi föredrar att kommunicera under våra ordinarie arbetstider, som är vardagar mellan 09:00 och 18:00. Om du behöver nå oss utanför dessa tider går det såklart alldeles utmärkt. Vi svarar bara kanske inte direkt. Tack för din förståelse!

13. Stöttning i efterhand

Efter avslutat projekt kan det uppstå många frågor och behov av rådgivning. Det kan handla om hur högt en lampa eller en tavla bör hänga, om en viss produkt passar in i din inredning, val av färger på produkter du vill handla och andra liknande frågor. Självfallet vill vi erbjuda vårt stöd och vår expertis även efter avslutat uppdrag. För att fortsätta ge dig fab service, behöver vi fakturera för den tid som krävs för att svara på dina frågor. Kostnaden baseras på det arbete som utförs och den tid som krävs för att ge dig bästa service.

14. Fotografering

Som en del av vårt samarbete kan vi komma att fotografera det färdiga projektet för referenser och marknadsföring. Vi äger då rättigheterna till bilderna och får använda dem fritt i våra kanaler. På vår webbplats kommer endast kundens förnamn och initial på efternamn användas för att beskriva projektet. Vi värnar om din integritet och respekterar dina önskemål i detta avseende. 

15. Uppsägning

Du har när som helst rätt att säga upp avtalet genom skriftlig avisering. Du är dock ansvarig för alla utestående avgifter och kostnader.

16. Kind words

Efter avslutat projekt skulle vi vara tacksamma om du vill skriva ett kortare omdöme om hur samarbetet och resultatet upplevts. Självfallet är det frivilligt men vi blir väldigt glada att höra din uppfattning och förhoppningsvis din uppskattning. Vi kommer skicka en länk att fylla i på Google. Omdömet kommer i sin helhet eller i delar även visas på vår webbplats. 

bottom of page